“Secretariaatsservice binnen handbereik”

Welkom op de website van
Annemieke van Steenbergen
secretariaatsservice

Na 17,5 jaar als (directie) secretaresse in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2001 gestart met een eigen secretariaatsservice. Annemieke van Steenbergen Secretariaatsservice verzorgt secretariële werkzaamheden voor bedrijven, verenigingen en stichtingen.

meer over annemieke
Annemieke van Steenbergen

Op locatie of eigen kantoor

Annemieke van Steenbergen Secretariaatsservice heeft de beschikking over een eigen kantoor met alle voorzieningen. Dit betekent dat de opdrachtgever niet hoeft te investeren in apparatuur, werkruimte en personeel. 
Annemieke van Steenbergen

Diensten

Notuleren

Professioneel, discreet en neutraal.

Tekstverzorging

Van aantekening tot kant-en-klaar exemplaar, inclusief corrigeren en redigeren en eventuele verzending.

Secretariaat

Het verzorgen van het secretariaat van uw stichting of vereniging. Vergaderingen voorbereiden, notuleren etc.

Interim secretariaatswerkzaamheden

Tijdelijke vervanging bij drukte of ziekte van personeel.

Waarom kiezen voor Annemieke van Steenbergen?

  • Kwaliteit

  • Accuratesse

  • Zorgvuldigheid

  • Vakkundigheid

  • Vertrouwelijkheid

  • Persoonlijke aandacht

  • Flexibiliteit

  • Service

Tarieven

Secretariële werkzaamheden

50,- per uur exclusief BTW.

Notuleren

55,- per uur exclusief BTW.


Alleen productieve uren worden doorberekend.

Referenties

Peter Sieben
Secretaris Programmaraad Alkmaar

Peter Sieben, secretaris Programmaraad Alkmaar In de periode 2007-2013 heb ik mogen samenwerken met Annemieke van Steenbergen in de Programmaraad Alkmaar. Annemieke was de secretaresse van deze voormalige gemeentelijke commissie. Op gestructureerde wijze stroomlijnde Annemieke de interne en externe informatiestromen. Ze verzorgde op haarfijne wijze de correspondentie, agendavoorbereiding en verslaglegging. Hierdoor beschikten alle commissieleden op tijd en gestructureerd over de juiste informatie.

Annemieke was altijd goed geïnformeerd over de lopende zaken, actielijsten en de jaarplanning, waardoor zij gevraagd en ongevraagd van toegevoegde waarde was tijdens de vergaderingen. Dat heb ik vooral in de periode als secretaris van de Programmaraad Alkmaar erg gewaardeerd.

Verder is het prima samenwerken met Annemieke, zij is altijd goedgemutst, heeft een professionele werkhouding, is punctueel en representatief. En misschien wel onnodig bescheiden over haar ervaring en kwaliteiten!

Mr. H.R.M.Jenné

In mijn hoedanigheid van voorzitter van de Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar, alsmede als lid van het dagelijks bestuur van Ondernemend Alkmaar en als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Promotie Alkmaar heb ik sedert oktober 2009 van nabij de secretariaatswerkzaamheden van Annemieke van Steenbergen mogen meemaken.

Voor alle drie de genoemde organisaties treedt Annemieke op als secretaresse cq notuliste bij vergaderingen. Zij verricht deze werkzaamheden uiterst nauwgezet en adequaat. Zelden behoeven de notulen van haar hand wijzigingen te ondergaan. Met betrekking tot EVA houdt zij ook de ledenadministratie bij. Ook dit geschiedt zeer accuraat.

Ik kan Annemieke van Steenbergen zeer aanbevelen.